Sdružení výrobců volně prodejných léčivých přípravků (SVOPL)

Chce přispívat k prohloubení dialogu s orgány státní správy, legislativy, zástupců lékařů a lékárníků na straně jedné, a s širokou veřejností na straně druhé - o všech důležitých otázkách samoléčby.

CÍLEM SDRUŽENÍ JE:

  • sladit zájmy veřejnosti a zdravotního systému (zdravotníků),
  • nabídnout veřejnosti i lékařům dostatečně široký sortiment volně prodejných léků a prostředků, které pomohou při léčbě běžných (akutních) nemocí nebo přispějí ke zdravějšímu způsobu života,
  • zakotvit a uplatnit principy samoléčby do české praxe.

Jako příspěvek k dosažení tohoto cíle, se všichni členové SVOPL zavázali, že při propagaci volně prodejných léčiv budou dodržovat zásady obsažené v tomto Etickém kodexu. Přijetí a dodržování Etického kodexu je podmínkou členství v SVOPL a u společností, které nejsou členem SVOPL je vítáno jejich přijetí a dodržování tohoto kodexu.

PRÁVNÍ USTANOVENÍ

  1. Všechny prvky této webové prezentace jsou chráněny autorským právem, dle zákona č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Chcete-li kterýkoliv zveřejněný prvek převzít dle §34 odst. 1 písm. c), případně jej dále šířit jiným způsobem, vyžádejte si, prosím, předem souhlas provozovatele portálu (svopl@volny.cz); bez jeho souhlasu není převzetí dovoleno.
  2. Správce serveru si vyhrazuje právo jednat proti těm uživatelům, kteří se pokusí poškodit obsah, změnit ho, či narušit jeho bezpečnost a funkčnost. V případě porušení zákonů si správce serveru vyhrazuje právo informovat o takovémto jednání Policii ČR.
  3. Správce také neručí za škody způsobené úmyslnými a promyšlenými útoky na tento projekt s cílem poškodit jeho funkčnost či obsahovou hodnotu (hacking).
  4. Webové stránky tohoto serveru a projektu obsahují odkazy na stránky jiných subjektů. Správce serveru nenese zodpovědnost za obsah, aktuálnost, nebo případnou nefunkčnost těchto stránek.
  5. Veškeré materiály zpřístupňované prostřednictvím tohoto projektu mají pouze informativní charakter a mohou být změněny kdykoliv bez jakéhokoliv předběžného oznámení.
  6. Tento obsah není určen k hromadnému stahování. Správce prezentace si vyhrazuje právo takovémuto nepovolenému odběru dat zamezit.
  7. Správce serveru neodpovídá za škody způsobené používáním dat a služeb zpřístupněných prostřednictvím tohoto serveru nebo služeb využívajících data a služby tohoto serveru. Používání takových dat znamená automatický souhlas s tímto vymezením odpovědnosti.

ZOBRAZIT CELÝ TEXT

NOVINKY

Valná hromada SVOPL 2023

23. 3. 2023

Členové SVOPL se sešli 23.3.2023 a vytyčili hlavní priority práce na rok 2023

Valná hromada SVOPL 2022

3. 3. 2022

Členové SVOPL se sešli 3.3.2022 a vytyčili hlavní priority práce na rok 2022

Konzultace se SÚKL k interpretaci nové regulace reklamy na zdravotnické prostředky

1. 6. 2021

SVOPL ve spolupráci s ČAFF oslovil SÚKL s dotazy k výkladu některých nejasných ustanovení novely Zákona o regulace reklamy týkajících se reklamy na zdravotnické prostředky.

Zdraví je drahocenná věc

Všichni máme zájem zůstat zdraví

Jsme členem asociace AESGP a zástupcem ČR v jejím rámci.

Kontakt

Nám. 14. října 1307/2
150 00 Praha 5
svoplonline@gmail.com