Sdružení výrobců volně prodejných léčivých přípravků (SVOPL)

Chce přispívat k prohloubení dialogu s orgány státní správy, legislativy, zástupců lékařů a lékárníků na straně jedné, a s širokou veřejností na straně druhé - o všech důležitých otázkách samoléčby.

CÍLEM SDRUŽENÍ JE:

  • sladit zájmy veřejnosti a zdravotního systému (zdravotníků),
  • nabídnout veřejnosti i lékařům dostatečně široký sortiment volně prodejných léků a prostředků, které pomohou při léčbě běžných (akutních) nemocí nebo přispějí ke zdravějšímu způsobu života,
  • zakotvit a uplatnit principy samoléčby do české praxe.

Jako příspěvek k dosažení tohoto cíle, se všichni členové SVOPL zavázali, že při propagaci volně prodejných léčiv budou dodržovat zásady obsažené v tomto Etickém kodexu. Přijetí a dodržování Etického kodexu je podmínkou členství v SVOPL a u společností, které nejsou členem SVOPL je vítáno jejich přijetí a dodržování tohoto kodexu.

PRÁVNÍ USTANOVENÍ

  1. Všechny prvky této webové prezentace jsou chráněny autorským právem, dle zákona č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Chcete-li kterýkoliv zveřejněný prvek převzít dle §34 odst. 1 písm. c), případně jej dále šířit jiným způsobem, vyžádejte si, prosím, předem souhlas provozovatele portálu (svopl@volny.cz); bez jeho souhlasu není převzetí dovoleno.
  2. Správce serveru si vyhrazuje právo jednat proti těm uživatelům, kteří se pokusí poškodit obsah, změnit ho, či narušit jeho bezpečnost a funkčnost. V případě porušení zákonů si správce serveru vyhrazuje právo informovat o takovémto jednání Policii ČR.
  3. Správce také neručí za škody způsobené úmyslnými a promyšlenými útoky na tento projekt s cílem poškodit jeho funkčnost či obsahovou hodnotu (hacking).
  4. Webové stránky tohoto serveru a projektu obsahují odkazy na stránky jiných subjektů. Správce serveru nenese zodpovědnost za obsah, aktuálnost, nebo případnou nefunkčnost těchto stránek.
  5. Veškeré materiály zpřístupňované prostřednictvím tohoto projektu mají pouze informativní charakter a mohou být změněny kdykoliv bez jakéhokoliv předběžného oznámení.
  6. Tento obsah není určen k hromadnému stahování. Správce prezentace si vyhrazuje právo takovémuto nepovolenému odběru dat zamezit.
  7. Správce serveru neodpovídá za škody způsobené používáním dat a služeb zpřístupněných prostřednictvím tohoto serveru nebo služeb využívajících data a služby tohoto serveru. Používání takových dat znamená automatický souhlas s tímto vymezením odpovědnosti.

ZOBRAZIT CELÝ TEXT

NOVINKY

Valná hromada SVOPL 2017

23. 3. 2017

Členové SVOPL se sešli 23.3.2017 a vytyčili hlavní priority práce na rok 2017.

Valná hromada SVOPL 2016

13. 4. 2016

Dne 31.3.2016 proběhla Valná hromada SVOPL za účasti 10 zástupců členských firem.

Interaktivní workshop

25. 3. 2015

Dne 25. 3 2015 pořádalo Sdružení výrobců volně prodejných léčivých přípravků ve spolupráci s odborníky z poradenské firmy Porta Medica, s.r.o. a současně bývalými pracovníky SÚKL a Ministerstva Zdravotnictví ČR interaktivní workshop.

Zdraví je drahocenná věc

Všichni máme zájem zůstat zdraví

Jsme členem asociace AESGP a zástupcem ČR v jejím rámci.

Kontakt

Nám. 14. října 1307/2
150 00 Praha 5
svopl@email.cz