Novinky

Setkání SVOPL s ČKFA

Zástupci SVOPL se sešli s předsedkyní České komory farmaceutických asistentů paní Alenou Šindelářovou a diskutovali o možné spolupráci.

Valná hromada SVOPL 2024

Členové SVOPL se sešli 24.1.2024 a vytyčili hlavní priority práce na rok 2024.

Samoléčba - přínos nebo riziko?

SVOPL se zúčastnil Kulatého stolu, který se konal pod záštitou místopředsedy Výboru pro zdravotnictví PharmDr. Petra Fifky.

Valná hromada SVOPL 2023

Členové SVOPL se sešli 23.3.2023 a vytyčili hlavní priority práce na rok 2023.

Valná hromada SVOPL 2022

Členové SVOPL se sešli 3.3.2022 a vytyčili hlavní priority práce na rok 2022.

Konzultace se SÚKL k interpretaci nové regulace reklamy na zdravotnické prostředky.

SVOPL ve spolupráci s ČAFF oslovil SÚKL s dotazy k výkladu některých nejasných ustanovení novely Zákona o regulace reklamy týkajících se reklamy na zdravotnické prostředky.

Workshop SVOPL k novele Zákona o regulaci reklamy

Dne 14. 5. 2020 uspořádalo Sdružení výrobců volně prodejných léčivých přípravků ve spolupráci s odborníky z advokátní kanceláře KVMS workshop k novele Zákona o regulaci reklamy týkající se nového zavedení regulace reklamy pro zdravotnické prostředky.